+90 541 770 33 55-56

Sosyal Medyada Biz}

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre 2018 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre 2018 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre 2018 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları
MADDE 4 – İşverenin genel yükümlülüğü
4/1-a –İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu yapmamak, gerekli araç ve gereçleri sağlamamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmemek ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmamak.
Ceza Maddesi: 26/1-a
Çalışan Sayısı
<10 Çalışanı olan işyerleri
10-49 Çalışanı olan işyerleri
50+ Çalışanı olan işyerleri
Açıklama
Tehlike Sınıfı
Az Tehlikeli (Aynı miktarda)
Tehlikeli (%25 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%50 artırılarak)
Az Tehlikeli (Aynı miktarda)
Tehlikeli (%50 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%100 artırılarak)
Az Tehlikeli  (%50 artırılarak)
Tehlikeli  (%100 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%200 artırılarak)
Ceza Miktarı (₺)
3.092
3.865
4.638
3.092
4.638
6.184
4.638
6.184
9.276
4/1-b İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini izlememek, denetlememek ve uygunsuzlukları gidermemek:
Ceza Maddesi: 26/1-a
Çalışan Sayısı
<10 Çalışanı olan işyerleri
10-49 Çalışanı olan işyerleri
50+ Çalışanı olan işyerleri
Açıklama
Tehlike Sınıfı
Az Tehlikeli (Aynı miktarda)
Tehlikeli (%25 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%50 artırılarak)
Az Tehlikeli (Aynı miktarda)
Tehlikeli (%50 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%100 artırılarak)
Az Tehlikeli  (%50 artırılarak)
Tehlikeli  (%100 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%200 artırılarak)
Ceza Miktarı (₺)
  3.092
3.865
4.638
3.092
4.638
6.184
4.638
6.184
9.276
MADDE 6 – İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri
Ceza Maddesi: 26/1-b
6/1-a İş güvenliği uzmanı görevlendirmemek:
Çalışan Sayısı
<10 Çalışanı olan işyerleri
10-49 Çalışanı olan işyerleri
50+ Çalışanı olan işyerleri
Açıklama
Tehlike Sınıfı
Az Tehlikeli (Aynı miktarda)
Tehlikeli (%25 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%50 artırılarak)
Az Tehlikeli (Aynı miktarda)
Tehlikeli (%50 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%100 artırılarak)
Az Tehlikeli  (%50 artırılarak)
Tehlikeli  (%100 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%200 artırılarak)
Ceza Miktarı (₺)
  7.738
9.672
11.607
7.738
11.607
15.476
11.607
15.476
23.214
₺ / Aykırılığın devamı halinde her ay
6/1-a İşyeri Hekimi görevlendirmemek:
Çalışan Sayısı
<10 Çalışanı olan işyerleri
10-49 Çalışanı olan işyerleri
50+ Çalışanı olan işyerleri
Açıklama
Tehlike Sınıfı
Az Tehlikeli (Aynı miktarda)
Tehlikeli (%25 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%50 artırılarak)
Az Tehlikeli (Aynı miktarda)
Tehlikeli (%50 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%100 artırılarak)
Az Tehlikeli  (%50 artırılarak)
Tehlikeli  (%100 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%200 artırılarak)
Ceza Miktarı (₺)
  7.738
9.672
11.607
7.738
11.607
15.476
11.607
15.476
23.214
₺ / Aykırılığın devamı halinde her ay
6/1-a On ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirmemek:
Çalışan Sayısı
<10 Çalışanı olan işyerleri
10-49 Çalışanı olan işyerleri
50+ Çalışanı olan işyerleri
Açıklama
Tehlike Sınıfı
Az Tehlikeli (Aynı miktarda)
Tehlikeli (%25 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%50 artırılarak)
Az Tehlikeli (Aynı miktarda)
Tehlikeli (%50 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%100 artırılarak)
Az Tehlikeli  (%50 artırılarak)
Tehlikeli  (%100 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%200 artırılarak)
Ceza Miktarı (₺)
  …
7.734
11.601
₺ / Aykırılığın devamı halinde her ay
6/1-b İSG hizmetleri için görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç-gereç-mekân sağlamamak:
Ceza Maddesi: 26/1-b
Çalışan Sayısı
<10 Çalışanı olan işyerleri
10-49 Çalışanı olan işyerleri
50+ Çalışanı olan işyerleri
Açıklama
Tehlike Sınıfı
Az Tehlikeli (Aynı miktarda)
Tehlikeli (%25 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%50 artırılarak)
Az Tehlikeli (Aynı miktarda)
Tehlikeli (%50 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%100 artırılarak)
Az Tehlikeli  (%50 artırılarak)
Tehlikeli  (%100 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%200 artırılarak)
Ceza Miktarı (₺)
  2.319
2.898
3.478
2.319
3.478
4.638
3.478
4.638
6.957
6/1-c İSG hizmetlerini yürütenler arasında koordinasyonu sağlamamak:
Ceza Maddesi: 26/1-b
Çalışan Sayısı
<10 Çalışanı olan işyerleri
10-49 Çalışanı olan işyerleri
50+ Çalışanı olan işyerleri
Açıklama
Tehlike Sınıfı
Az Tehlikeli (Aynı miktarda)
Tehlikeli (%25 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%50 artırılarak)
Az Tehlikeli (Aynı miktarda)
Tehlikeli (%50 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%100 artırılarak)
Az Tehlikeli  (%50 artırılarak)
Tehlikeli  (%100 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%200 artırılarak)
Ceza Miktarı (₺)
  2.319
2.898
3.478
2.319
3.478
4.638
3.478
4.638
6.957
6/1-ç Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmemek:
Ceza Maddesi: 26/1-b
Çalışan Sayısı
<10 Çalışanı olan işyerleri
10-49 Çalışanı olan işyerleri
50+ Çalışanı olan işyerleri
Açıklama
Tehlike Sınıfı
Az Tehlikeli (Aynı miktarda)
Tehlikeli (%25 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%50 artırılarak)
Az Tehlikeli (Aynı miktarda)
Tehlikeli (%50 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%100 artırılarak)
Az Tehlikeli  (%50 artırılarak)
Tehlikeli  (%100 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%200 artırılarak)
Ceza Miktarı (₺)
  1.545
1.931
2.317
1.545
2.317
3.090
2.317
3.090
4.635
₺/Her bir tedbir için ayrı ayrı
6/1-d Görevlendirilen kişileri, hizmet alınan kuruluşları, başka işyerlerinden gelen çalışanları ve bunların işverenlerini İSG riskleri konusunda bilgilendirmemek:
Ceza Maddesi: 26/1-b
Çalışan Sayısı
<10 Çalışanı olan işyerleri
10-49 Çalışanı olan işyerleri
50+ Çalışanı olan işyerleri
Açıklama
Tehlike Sınıfı
Az Tehlikeli (Aynı miktarda)
Tehlikeli (%25 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%50 artırılarak)
Az Tehlikeli (Aynı miktarda)
Tehlikeli (%50 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%100 artırılarak)
Az Tehlikeli  (%50 artırılarak)
Tehlikeli  (%100 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%200 artırılarak)
Ceza Miktarı (₺)
  2.319
2.898
3.478
2.319
3.478
4.638
3.478
4.638
6.957
MADDE 8 – İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları
Ceza Maddesi: 26/1-c
8/1 İş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin hak ve yetkilerini kısıtlamak:
Çalışan Sayısı
<10 Çalışanı olan işyerleri
10-49 Çalışanı olan işyerleri
50+ Çalışanı olan işyerleri
Açıklama
Tehlike Sınıfı
Az Tehlikeli (Aynı miktarda)
Tehlikeli (%25 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%50 artırılarak)
Az Tehlikeli (Aynı miktarda)
Tehlikeli (%50 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%100 artırılarak)
Az Tehlikeli  (%50 artırılarak)
Tehlikeli  (%100 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%200 artırılarak)
Ceza Miktarı (₺)
  2.319
2.898
3.478
2.319
3.478
4.638
3.478
4.638
6.957
₺ / uzman ve hekim için ayrı ayrı
8/6 İşyeri sağlık ve güvenlik birimini kurmamak:
Çalışan Sayısı
<10 Çalışanı olan işyerleri
10-49 Çalışanı olan işyerleri
50+ Çalışanı olan işyerleri
Açıklama
Tehlike Sınıfı
Az Tehlikeli (Aynı miktarda)
Tehlikeli (%25 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%50 artırılarak)
Az Tehlikeli (Aynı miktarda)
Tehlikeli (%50 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%100 artırılarak)
Az Tehlikeli  (%50 artırılarak)
Tehlikeli  (%100 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%200 artırılarak)
Ceza Miktarı (₺)
3.478
4.638
6.957
₺/Yükümlülük doğması halinde
MADDE 10 – Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma
Ceza Maddesi: 26/1-ç
10/1 Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak:
Çalışan Sayısı
<10 Çalışanı olan işyerleri
10-49 Çalışanı olan işyerleri
50+ Çalışanı olan işyerleri
Açıklama
Tehlike Sınıfı
Az Tehlikeli (Aynı miktarda)
Tehlikeli (%25 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%50 artırılarak)
Az Tehlikeli (Aynı miktarda)
Tehlikeli (%50 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%100 artırılarak)
Az Tehlikeli  (%50 artırılarak)
Tehlikeli  (%100 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%200 artırılarak)
Ceza Miktarı (₺)
  4.641
5.801
6.961
4.641
6.961
9.282
6.961
9.282
13.923
  6.963
8.703
10.444
6.963
10.444
13.926
10.444
13.926
20.889
₺ / Aykırılığın devamı halinde her ay
10/4 Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmamak:
Çalışan Sayısı
<10 Çalışanı olan işyerleri
10-49 Çalışanı olan işyerleri
50+ Çalışanı olan işyerleri
Açıklama
Tehlike Sınıfı
Az Tehlikeli (Aynı miktarda)
Tehlikeli (%25 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%50 artırılarak)
Az Tehlikeli (Aynı miktarda)
Tehlikeli (%50 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%100 artırılarak)
Az Tehlikeli  (%50 artırılarak)
Tehlikeli  (%100 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%200 artırılarak)
Ceza Miktarı (₺)
  2.319
2.898
3.478
2.319
3.478
4.638
3.478
4.638
6.957
MADDE 11 – Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım
Ceza Maddesi: 26/1-d
Acil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak:
Çalışan Sayısı
<10 Çalışanı olan işyerleri
10-49 Çalışanı olan işyerleri
50+ Çalışanı olan işyerleri
Açıklama
Tehlike Sınıfı
Az Tehlikeli (Aynı miktarda)
Tehlikeli (%25 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%50 artırılarak)
Az Tehlikeli (Aynı miktarda)
Tehlikeli (%50 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%100 artırılarak)
Az Tehlikeli  (%50 artırılarak)
Tehlikeli  (%100 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%200 artırılarak)
Ceza Miktarı (₺)
  1.545
1.931
2.317
1.545
2.317
3.090
2.317
3.090
4.635
Her bir yükümlülük için
₺/Aykırılığın devamı halinde her ay
MADDE 12 – Tahliye
Ceza Maddesi: 26/1-d
Ciddi ve yakın tehlike durumunda; çalışanların işi bırakarak güvenli yere gitmelerini sağlamamak.
Zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini istemek.
Müdahalede bulunan çalışanları yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutmak.
Çalışan Sayısı
<10 Çalışanı olan işyerleri
10-49 Çalışanı olan işyerleri
50+ Çalışanı olan işyerleri
Açıklama
Tehlike Sınıfı
Az Tehlikeli (Aynı miktarda)
Tehlikeli (%25 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%50 artırılarak)
Az Tehlikeli (Aynı miktarda)
Tehlikeli (%50 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%100 artırılarak)
Az Tehlikeli  (%50 artırılarak)
Tehlikeli  (%100 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%200 artırılarak)
Ceza Miktarı (₺)
  1.545
1.931
2.317
1.545
2.317
3.090
2.317
3.090
4.635
Her bir yükümlülük için
₺/ Aykırılığın devamı halinde her ay
MADDE 14 – İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi
Ceza Maddesi: 26/1-e
14/1 İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmamak, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenlememek, İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenlememek:
Çalışan Sayısı
<10 Çalışanı olan işyerleri
10-49 Çalışanı olan işyerleri
50+ Çalışanı olan işyerleri
Açıklama
Tehlike Sınıfı
Az Tehlikeli (Aynı miktarda)
Tehlikeli (%25 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%50 artırılarak)
Az Tehlikeli (Aynı miktarda)
Tehlikeli (%50 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%100 artırılarak)
Az Tehlikeli  (%50 artırılarak)
Tehlikeli  (%100 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%200 artırılarak)
Ceza Miktarı (₺)
  2.319
2.898
3.478
2.319
3.478
4.638
3.478
4.638
6.957
₺ / her yükümlülük için ayrı ayrı
14/2 İş kazalarını ve meslek hastalıklarını 3 iş günü içinde SGK’ya bildirmemek:
Çalışan Sayısı
<10 Çalışanı olan işyerleri
10-49 Çalışanı olan işyerleri
50+ Çalışanı olan işyerleri
Açıklama
Tehlike Sınıfı
Az Tehlikeli (Aynı miktarda)
Tehlikeli (%25 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%50 artırılarak)
Az Tehlikeli (Aynı miktarda)
Tehlikeli (%50 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%100 artırılarak)
Az Tehlikeli  (%50 artırılarak)
Tehlikeli  (%100 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%200 artırılarak)
Ceza Miktarı (₺)
  3.092
3.865
4.638
3.092
4.638
6.184
4.638
6.184
9.276
14/4 (iş kazasını bildirmeme cezası 2018) Sağlık hizmeti sunucularının iş kazalarını, yetkili sağlık hizmet sunucularının meslek hastalıklarını en geç 10 gün içinde SGK’ya bildirmemesi:
Çalışan Sayısı
<10 Çalışanı olan işyerleri
10-49 Çalışanı olan işyerleri
50+ Çalışanı olan işyerleri
Açıklama
Tehlike Sınıfı
Az Tehlikeli (Aynı miktarda)
Tehlikeli (%25 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%50 artırılarak)
Az Tehlikeli (Aynı miktarda)
Tehlikeli (%50 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%100 artırılarak)
Az Tehlikeli  (%50 artırılarak)
Tehlikeli  (%100 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%200 artırılarak)
Ceza Miktarı (₺)
3.092
3.092
3.092
3.092
3.092
3.092
3.092
3.092
3.092
MADDE 15 – Sağlık gözetimi
Ceza Maddesi: 26/1-f
15/1 Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak veya 15/2 Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar için sağlık raporu almamak:
Çalışan Sayısı
<10 Çalışanı olan işyerleri
10-49 Çalışanı olan işyerleri
50+ Çalışanı olan işyerleri
Açıklama
Tehlike Sınıfı
Az Tehlikeli (Aynı miktarda)
Tehlikeli (%25 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%50 artırılarak)
Az Tehlikeli (Aynı miktarda)
Tehlikeli (%50 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%100 artırılarak)
Az Tehlikeli  (%50 artırılarak)
Tehlikeli  (%100 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%200 artırılarak)
Ceza Miktarı (₺)
1.545
1.545
1.545
1.545
1.545
1.545
1.545
1.545
1.545
₺ / her çalışan için *
MADDE 16 – Çalışanların bilgilendirilmesi
Ceza Maddesi: 26/1-g
16 ncı maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek:
Çalışan Sayısı
<10 Çalışanı olan işyerleri
10-49 Çalışanı olan işyerleri
50+ Çalışanı olan işyerleri
Açıklama
Tehlike Sınıfı
Az Tehlikeli (Aynı miktarda)
Tehlikeli (%25 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%50 artırılarak)
Az Tehlikeli (Aynı miktarda)
Tehlikeli (%50 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%100 artırılarak)
Az Tehlikeli  (%50 artırılarak)
Tehlikeli  (%100 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%200 artırılarak)
Ceza Miktarı (₺)
1.545
1.545
1.545
1.545
1.545
1.545
1.545
1.545
1.545
₺ / her çalışan için *
MADDE 17 – Çalışanların eğitimi
Ceza Maddesi: 26/1-ğ
17 nci maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek:
Çalışan Sayısı
<10 Çalışanı olan işyerleri
10-49 Çalışanı olan işyerleri
50+ Çalışanı olan işyerleri
Açıklama
Tehlike Sınıfı
Az Tehlikeli (Aynı miktarda)
Tehlikeli (%25 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%50 artırılarak)
Az Tehlikeli (Aynı miktarda)
Tehlikeli (%50 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%100 artırılarak)
Az Tehlikeli  (%50 artırılarak)
Tehlikeli  (%100 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%200 artırılarak)
Ceza Miktarı (₺)
626
626
626
626
626
626
626
626
626
₺  / her bir aykırılık için çalışan başına* ayrı ayrı
MADDE 18 – Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması
Ceza Maddesi: 26/1-h
18 nci maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek:
Çalışan Sayısı
<10 Çalışanı olan işyerleri
10-49 Çalışanı olan işyerleri
50+ Çalışanı olan işyerleri
Açıklama
Tehlike Sınıfı
Az Tehlikeli (Aynı miktarda)
Tehlikeli (%25 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%50 artırılarak)
Az Tehlikeli (Aynı miktarda)
Tehlikeli (%50 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%100 artırılarak)
Az Tehlikeli  (%50 artırılarak)
Tehlikeli  (%100 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%200 artırılarak)
Ceza Miktarı (₺)
  1.545
1.931
2.317
1.545
2.317
3.090
2.317
3.090
4.635
₺  / her bir aykırılık için ayrı ayrı
MADDE 20 – Çalışan temsilcisi:
Ceza Maddesi: 26/1-ı
20/1 İşyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarına göre çalışan temsilcileri görevlendirmemek:
Çalışan Sayısı
<10 Çalışanı olan işyerleri
10-49 Çalışanı olan işyerleri
50+ Çalışanı olan işyerleri
Açıklama
Tehlike Sınıfı
Az Tehlikeli (Aynı miktarda)
Tehlikeli (%25 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%50 artırılarak)
Az Tehlikeli (Aynı miktarda)
Tehlikeli (%50 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%100 artırılarak)
Az Tehlikeli  (%50 artırılarak)
Tehlikeli  (%100 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%200 artırılarak)
Ceza Miktarı (₺)
  1.545
1.931
2.317
1.545
2.317
3.090
2.317
3.090
4.635
20/3 İşveren tarafından çalışan temsilcilerinin öneride bulunma ve tedbir alınmasını isteme hakkını ihlal etmek:
Çalışan Sayısı
<10 Çalışanı olan işyerleri
10-49 Çalışanı olan işyerleri
50+ Çalışanı olan işyerleri
Açıklama
Tehlike Sınıfı
Az Tehlikeli (Aynı miktarda)
Tehlikeli (%25 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%50 artırılarak)
Az Tehlikeli (Aynı miktarda)
Tehlikeli (%50 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%100 artırılarak)
Az Tehlikeli  (%50 artırılarak)
Tehlikeli  (%100 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%200 artırılarak)
Ceza Miktarı (₺)
  2.319
2.898
3.478
2.319
3.478
4.638
3.478
4.638
6.957
20/4 Çalışan temsilcilerinin ve destek elemanlarının haklarını kısıtlamak ve gerekli imkanları sağlamamak:
Çalışan Sayısı
<10 Çalışanı olan işyerleri
10-49 Çalışanı olan işyerleri
50+ Çalışanı olan işyerleri
Açıklama
Tehlike Sınıfı
Az Tehlikeli (Aynı miktarda)
Tehlikeli (%25 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%50 artırılarak)
Az Tehlikeli (Aynı miktarda)
Tehlikeli (%50 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%100 artırılarak)
Az Tehlikeli  (%50 artırılarak)
Tehlikeli  (%100 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%200 artırılarak)
Ceza Miktarı (₺)
  1.545
1.931
2.317
1.545
2.317
3.090
2.317
3.090
4.635
MADDE 22 – İş sağlığı ve güvenliği kurulu
Ceza Maddesi: 26/1-i
22/1 Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulunu oluşturmamak:
Çalışan Sayısı
<10 Çalışanı olan işyerleri
10-49 Çalışanı olan işyerleri
50+ Çalışanı olan işyerleri
Açıklama
Tehlike Sınıfı
Az Tehlikeli (Aynı miktarda)
Tehlikeli (%25 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%50 artırılarak)
Az Tehlikeli (Aynı miktarda)
Tehlikeli (%50 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%100 artırılarak)
Az Tehlikeli  (%50 artırılarak)
Tehlikeli  (%100 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%200 artırılarak)
Ceza Miktarı (₺)
4.638
6.184
9.276
₺  / her aykırılık için ayrı ayrı
22/2-3 Alt işverenin bulunduğu hallerde uygun kurulu oluşturmamak, kurullar arasında koordinasyonu sağlamamak. Aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması hâlinde birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirmemek:
Çalışan Sayısı
<10 Çalışanı olan işyerleri
10-49 Çalışanı olan işyerleri
50+ Çalışanı olan işyerleri
Açıklama
Tehlike Sınıfı
Az Tehlikeli (Aynı miktarda)
Tehlikeli (%25 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%50 artırılarak)
Az Tehlikeli (Aynı miktarda)
Tehlikeli (%50 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%100 artırılarak)
Az Tehlikeli  (%50 artırılarak)
Tehlikeli  (%100 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%200 artırılarak)
Ceza Miktarı (₺)
  3.092
3.865
4.638
3.092
4.638
6.184
4.638
6.184
9.276
₺  / her aykırılık için ayrı ayrı
MADDE 23 – İş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonu
Ceza Maddesi: 26/1-j
23/2 Yönetim tarafından; birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezlerinde İSG yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda tedbir almayan işverenleri Bakanlığa bildirmemek:
Çalışan Sayısı
<10 Çalışanı olan işyerleri
10-49 Çalışanı olan işyerleri
50+ Çalışanı olan işyerleri
Açıklama
Tehlike Sınıfı
Az Tehlikeli (Aynı miktarda)
Tehlikeli (%25 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%50 artırılarak)
Az Tehlikeli (Aynı miktarda)
Tehlikeli (%50 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%100 artırılarak)
Az Tehlikeli  (%50 artırılarak)
Tehlikeli  (%100 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%200 artırılarak)
Ceza Miktarı (₺)
  7.738
9.672
11.607
7.738
11.607
15.476
11.607
15.476
23.214
MADDE 24 – Teftiş, inceleme, araştırma, müfettişin yetki, yükümlülük ve sorumluluğu
Ceza Maddesi: 26/1-k
24/2 Ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olmak:
Çalışan Sayısı
<10 Çalışanı olan işyerleri
10-49 Çalışanı olan işyerleri
50+ Çalışanı olan işyerleri
Açıklama
Tehlike Sınıfı
Az Tehlikeli (Aynı miktarda)
Tehlikeli (%25 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%50 artırılarak)
Az Tehlikeli (Aynı miktarda)
Tehlikeli (%50 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%100 artırılarak)
Az Tehlikeli  (%50 artırılarak)
Tehlikeli  (%100 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%200 artırılarak)
Ceza Miktarı (₺)
  7.738
9.672
11.607
7.738
11.607
15.476
11.607
15.476
23.214
MADDE 25 – İşin durdurulması
Ceza Maddesi: 26/1-l
25/6 İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödememek veya uygun başka iş vermemek:
Çalışan Sayısı
<10 Çalışanı olan işyerleri
10-49 Çalışanı olan işyerleri
50+ Çalışanı olan işyerleri
Açıklama
Tehlike Sınıfı
Az Tehlikeli (Aynı miktarda)
Tehlikeli (%25 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%50 artırılarak)
Az Tehlikeli (Aynı miktarda)
Tehlikeli (%50 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%100 artırılarak)
Az Tehlikeli  (%50 artırılarak)
Tehlikeli  (%100 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%200 artırılarak)
Ceza Miktarı (₺)
1.253
1.253
1.253
1.253
1.253
1.253
1.253
1.253
1.253
₺/ihlale uğrayan her çalışan için, * Aykırılığın devamı halinde her ay aynı miktar
MADDE 29 – Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi
Ceza Maddesi: 26/1-m
Büyük kaza önleme politika belgesini hazırlamamak:
Çalışan Sayısı
<10 Çalışanı olan işyerleri
10-49 Çalışanı olan işyerleri
50+ Çalışanı olan işyerleri
Açıklama
Tehlike Sınıfı
Az Tehlikeli (Aynı miktarda)
Tehlikeli (%25 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%50 artırılarak)
Az Tehlikeli (Aynı miktarda)
Tehlikeli (%50 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%100 artırılarak)
Az Tehlikeli  (%50 artırılarak)
Tehlikeli  (%100 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%200 artırılarak)
Ceza Miktarı (₺)
  77.400
96.750
116.100
77.400
116.100
154.800
116.100
154.800
232.200
Güvenlik raporunu hazırlayarak Bakanlığa sunmadan işyerini faaliyete geçirmek:
Çalışan Sayısı
<10 Çalışanı olan işyerleri
10-49 Çalışanı olan işyerleri
50+ Çalışanı olan işyerleri
Açıklama
Tehlike Sınıfı
Az Tehlikeli (Aynı miktarda)
Tehlikeli (%25 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%50 artırılarak)
Az Tehlikeli (Aynı miktarda)
Tehlikeli (%50 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%100 artırılarak)
Az Tehlikeli  (%50 artırılarak)
Tehlikeli  (%100 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%200 artırılarak)
Ceza Miktarı (₺)
  123.840
154.800
185.760
123.840
185.760
247.680
185.760
247.680
371.520
İşletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini faaliyete geçirmek:
Çalışan Sayısı
<10 Çalışanı olan işyerleri
10-49 Çalışanı olan işyerleri
50+ Çalışanı olan işyerleri
Açıklama
Tehlike Sınıfı
Az Tehlikeli (Aynı miktarda)
Tehlikeli (%25 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%50 artırılarak)
Az Tehlikeli (Aynı miktarda)
Tehlikeli (%50 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%100 artırılarak)
Az Tehlikeli  (%50 artırılarak)
Tehlikeli  (%100 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%200 artırılarak)
Ceza Miktarı (₺)
  123.840
154.800
185.760
123.840
185.760
247.680
185.760
247.680
371.520
Durdurulan işyerinde faaliyete devam etmek:
Çalışan Sayısı
<10 Çalışanı olan işyerleri
10-49 Çalışanı olan işyerleri
50+ Çalışanı olan işyerleri
Açıklama
Tehlike Sınıfı
Az Tehlikeli (Aynı miktarda)
Tehlikeli (%25 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%50 artırılarak)
Az Tehlikeli (Aynı miktarda)
Tehlikeli (%50 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%100 artırılarak)
Az Tehlikeli  (%50 artırılarak)
Tehlikeli  (%100 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%200 artırılarak)
Ceza Miktarı (₺)
  123.840
154.800
185.760
123.840
185.760
247.680
185.760
247.680
371.520
MADDE 30 – İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler
Ceza Maddesi: 26/1-n
30 uncu madde de öngörülen yönetmeliklerdeki hükümlere aykırı hareket etmek.
Çalışan Sayısı
<10 Çalışanı olan işyerleri
10-49 Çalışanı olan işyerleri
50+ Çalışanı olan işyerleri
Açıklama
Tehlike Sınıfı
Az Tehlikeli (Aynı miktarda)
Tehlikeli (%25 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%50 artırılarak)
Az Tehlikeli (Aynı miktarda)
Tehlikeli (%50 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%100 artırılarak)
Az Tehlikeli  (%50 artırılarak)
Tehlikeli  (%100 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%200 artırılarak)
Ceza Miktarı (₺)
  1.545
1.931
2.317
1.545
2.317
3.090
2.317
3.090
4.635
₺  / her hüküm için tespit tarihinden itibaren aylık.
MADDE 26-İdari para cezaları ve uygulanması
Ceza Maddesi: 26/1-o
Çalışanlarına standartlara uygun ve CE belgeli kişisel koruyucu donanım temin etmemek:
Çalışan Sayısı
<10 Çalışanı olan işyerleri
10-49 Çalışanı olan işyerleri
50+ Çalışanı olan işyerleri
Açıklama
Tehlike Sınıfı
Az Tehlikeli (Aynı miktarda)
Tehlikeli (%25 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%50 artırılarak)
Az Tehlikeli (Aynı miktarda)
Tehlikeli (%50 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%100 artırılarak)
Az Tehlikeli  (%50 artırılarak)
Tehlikeli  (%100 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%200 artırılarak)
Ceza Miktarı (₺)
626
626
626
626
626
626
626
626
626
Çalışan başına ₺ *
Ceza Maddesi: 26/1-ö **
Yer altı maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri ve giriş çıkışlarını gösteren takip sistemini kurmamak:
Çalışan Sayısı
<10 Çalışanı olan işyerleri
10-49 Çalışanı olan işyerleri
50+ Çalışanı olan işyerleri
Açıklama
Tehlike Sınıfı
Az Tehlikeli (Aynı miktarda)
Tehlikeli (%25 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%50 artırılarak)
Az Tehlikeli (Aynı miktarda)
Tehlikeli (%50 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%100 artırılarak)
Az Tehlikeli  (%50 artırılarak)
Tehlikeli  (%100 artırılarak)
Çok Tehlikeli (%200 artırılarak)
Ceza Miktarı (₺)
626
626
626
626
626
626
626
626
626
Çalışan başına ₺ *
* 6331 sayılı İSG Kanununun 26. maddesinin beşinci fıkrası hükmünce çalışan sayısıyla çarpılarak verilen idari para cezalarında üçüncü fıkra hükümleri uygulanmaz.
** 6331 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ö) bendi, 1/1/2016 tarihinden itibaren uygulanır.
Not: 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasındaki “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz” hükmü gereğince 1 TL’nin küsuru dikkate alınmamıştır.
6331 sayılı Kanunun 24. maddesi gereğince 4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları
MADDE 92 – Yetkili makam ve memurlar
Ceza Maddesi: 107/1-a
Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek ve vermemek, İş Müfettişlerinin 92/1fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek:
2018 Yılı Miktar (₺) Yeniden Değerleme Oranı % 14,47 : 16.829₺
MADDE 96 – İşçi ve işverenin sorumluluğu
Ceza Maddesi: 107/1-b
İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak:
2018 Yılı Miktar (₺) Yeniden Değerleme Oranı % 14,47 : 16.829₺
MADDE 107 – İş hayatının denetim ve teftişi ile ilgili hükümlere aykırılık
Ceza Maddesi: 107
İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek.
2018 Yılı Miktar (₺) Yeniden Değerleme Oranı % 14,47 : 16.829₺
Not: 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasındaki “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz” hükmü gereğince 1 TL’nin küsuru dikkate alınmamıştır.

 

13 Ocak 2018
584 kez görüntülendi

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN

Gaziantep Boya Dekorasyon